NÔNG DÂN PHƯƠNG NHƠN HÒA CHĂM SÓC LÚA VÀ GIEO TRỈA CÂY TRÔNG CẠN VỤ ĐÔNG XUÂN

NÔNG DÂN PHƯƠNG NHƠN HÒA CHĂM SÓC LÚA VÀ GIEO TRỈA CÂY TRÔNG CẠN VỤ ĐÔNG XUÂN

 •   01/01/2023 10:16
 •   15
 •   0

Đến nay, nông dân phường Nhơn Hòa đã gieo sạ 630 ha lúa vụ Đông Xuân đạt 100% diện tích kế hoạch, chuyển trọng tâm sang khâu chăm sóc. Các loại giống được bà con gieo sạ chủ yếu trong vụ này là ĐV108, ĐB6, TBR1, Q5, VĐ8… Cùng với chăm sóc lúa, bà con cũng đã gieo trỉa trên 60 ha cây trồng cạn gồm: gần 15 ha ngô, 45 ha lạc và rau màu các loại.

Trao giai

PHƯỜNG NHƠN HÒA TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN XUÂN QUÝ MÃO - 2023

 •   27/01/2023 02:09
 •   18
 •   0

Sáng 27/01, phường Nhơn Hòa đã bế mạc và trao giải nhất cho đội bóng chuyền nam khu vực Trung Ái, giải nhì đội bóng chuyền khu vực An Lộc và đồng giải ba cho 2 đội bóng chuyền khu vực Huỳnh Kim và Phú Sơn.

Kỳ họp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHƠN HÒA KHÓA XIII TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6

 •   01/01/2023 10:20
 •   18
 •   0

Ngày 29/12, HĐND phường Nhơn Hòa khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 6, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QP-AN năm 2022; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững QP-AN năm 2023; đồng thời xem xét 1 số báo cáo, tờ trình quan trọng của thường trực HĐND, UBND và các ban của HĐND phường.

QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định

 •   30/11/2022 21:50
 •   29
 •   0

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 – 2026;
Căn cứ Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 716 dịch vụ công của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (504 dịch vụ công cấp tỉnh, 154 dịch vụ công cấp huyện và 58 dịch vụ công cấp xã) thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định (tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn).
Điều 2.
1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần tại Điều 1 Quyết định này theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh đạt tỷ lệ theo quy định.
2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm công khai điện tử 716 dịch vụ công trực tuyến một phần tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; phối hợp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác triển khai, thực hiện và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung theo các quy định liên quan của pháp luật hiện hành.
Điều 3. Quyết định này sửa đổi, bổ sung các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính đối với nội dung công bố mức độ dịch vụ công trực tuyến trước đây.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Điều trị các triệu chứng thường gặp hậu COVID-19 như thế nào?

 •   27/03/2022 00:31
 •   53
 •   0

Vấn đề sức khỏe của người bệnh sau nhiễm COVID-19 đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Hậu COVID-19 có những biểu hiện gì và điều trị như thế nào?

Qua cầu Vinh quang

Phường Nhơn Hòa giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu giao

 •   09/02/2023 21:58
 •   1
 •   0

Cùng với các địa phương trong toàn thị xã, sáng ngày 08/2, phường Nhơn Hòa đã hoàn thành giao quân năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây